Weydeland Jong

Weydeland Jong Belegen

Weydeland Belegen

Weydeland Extra Belegen

Weydeland Oud Belegen

Weydeland Oud

Weydeland Oud Brokkel

WEYDELAND kaas, met liefde voor koe, mens en land!

Weydeland kaas is een Noord-Hollandse premium kwaliteitskaas. Wat deze kaas zo bijzonder maakt is haar onovertroffen smedigheid en haar uitzonderlijk fijne smaak. Het ingrediënt hiervoor is de verse melk van onze Hollandse koeien die de basis vormt voor de zachte en romige smaak van Weydeland. Op ambachtelijke wijze en volgens traditioneel recept wordt Weydeland gemaakt door Kaasmakerij CONO gelegen in de Midden-Beemster (Noord-Holland). En er is meer…

Om u het beste van de natuur te geven wordt Weydeland op een duurzame wijze, in een natuurlijk en eerlijk proces bereid en gerijpt. Daarbij is de keten van koe tot kaas gewaarborgd. De keten kent 3 duurzame elementen:

1.  Met liefde voor de koe
Het maken van een sublieme kaas begint bij al bij het voer, de verzorging en het welzijn van de Hollandse melkkoeien.  Zij zijn de generator van het basisingrediënt voor kaas en verdienen om die reden veel aandacht.

·  Voeding
De belangrijkste voedselbron voor koeien is mals gras. Dit gras zit vol met belangrijke voedingsstoffen die de koeien nodig hebben. Naast gras krijgen de koeien ook duurzame soja en klimaatvriendelijk krachtvoer om melk te kunnen geven die de juiste balans eiwitten en vetten heeft. Daarbij is alleen de beste voeding goed genoeg voor de koeien.

·  Weidegang
Met de weidegang, waarbij koeien minimaal 6 uur per dag, gedurende 120 dagen in het jaar in de wei staan, ontstaat melk met nog zachtere vetten en eiwitten. Er blijken zelfs hogere gehalten meervoudig onverzadigde vetzuren zoals Omega 3,6 en 7 in de melk te zitten die goed zijn voor hart- en bloedvaten. Van deze melk wordt bijzonder smedige kaas gemaakt. Om die reden ontvangt de veehouder een weidegangpremie van €0,50 (excl. btw) per 100 kilogram melk om de weidegang te stimuleren.

·  Koe-kompas voor gezonde koeien
Het welzijn en de gezondheid van een koe bepaalt de kwaliteit van de melk. Om die reden verkeren de koeien daarom in topconditie en wordt er door middel van een Koe-kompas gewerkt aan het verbeteren en behouden van die topconditie. De Koe-compas is een instrument dat de boer in handen heeft om aan de hand van 30 risicocontrolepunten te bepalen of een koe goed in zijn vel zit. Samen met een dierenarts wordt kritisch gekeken naar voeding, water, huisvesting, het welzijn van de melkkoeien, jongvee en de diergezondheid om waar nodig verbeterstappen te realiseren. Op deze manier wordt preventief dierenwelzijn en –dierengezondheid verbeterd. Sinds 2012 is de Koe-Kompas de standaard voor de gehele veehouderij.

2.  Met liefde voor de mens
Ook de boeren staan centraal in dit proces. Kennis van duurzaamheid, het belonen van een duurzame bedrijfsvoering en hier een goede boterham aan verdienen zijn belangrijk.

·  Eerlijke prijs
Op het moment dat de melk wordt opgehaald, bepalen de vet- en eiwitgehaltes hoe goed de melk is. De boer wordt hier voor beloond en zal altijd een eerlijke prijs krijgen voor zijn melk. Op deze manier worden de boeren aangezet de beste kwaliteit melk te leveren en zelf een goede boterham te kunnen verdienen.

·  Kennis van duurzaamheid
Jaarlijks organiseert CONO Kaasmakers diverse workshops voor de boeren om draagvlak en expertise te creëren voor duurzaam ondernemen.  Tijdens de workshops krijgen de boeren handvaten om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Daarbij staat het delen van expertise en het overbrengen van kennis centraal. CONO beloont zelfs de boeren voor behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid.

3.  Met liefde voor het land
Het Nederlandse landschap kenmerkt zich door uitgestrekte graslanden met koeien. Dit beeld moet blijven bestaan en om die reden staan koeien in de wei, wordt het beste uit de natuur gehaald zonder deze aan te tasten en zijn de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk duurzaam.

·  Kringloop kompas boerderijen
De boeren zetten zich in om op hun bedrijf een kringloop te creëren waarbij ze zoveel mogelijk gebruik maken van de ‘natuurlijke’ mogelijkheden. Ze putten uit voedzaam gras, vruchtbare koemest en creëren zo een gezonde bodem zodat kunstmest en krachtvoer tot een minimum beperkt blijven. Op deze manier wordt de ‘footprint’ sterk verminderd zodat ook volgende generaties kunnen putten uit de natuur. Het kringloop kompas is daarbij de graadmeter waarmee de impact op het milieu per bedrijf kan worden gemeten.

·  Groen transport
Om de melk op een duurzame wijze te transporteren naar de kaasmakerij vervoeren de melkwagens meer melk met minder CO2 uitstoot. In dit kader draagt CONO zelfs het keurmerk: Lean and Green bedoeld voor transporteurs die de uitstoot van het broeikasgas CO2 helpen verminderen. Tevens hebben het Nieuwe Rijden en het BI-fuel systeem zijn intrede gemaakt, waardoor 10% minder uitstoot van roet en 6% minder uitstoot van broeikasgassen ontstaat.

·  CO2 neutrale kaasmakerij
Als traditionele kaasmeesters  verwerkt CONO de melk op ambachtelijke wijze in haar makerij in de Beemster-polder. Deze makerij maakt gebruik van groene energie en er wordt zuinig omgesprongen met water. Zo wordt CO2 neutrale kaas gemaakt volgens een duurzaam proces. Vervolgens moet enig geduld worden opgebracht want de natuur moet haar gang kunnen gaan om de optimale smaak tot ontwikkeling te laten komen.

·  Natuurlijke rijping
In het rijpingsproces doet de natuur haar werk. Daarbij komt de kaas op eigen sterkte op kracht en ontstaat haar specifieke smaak. Op houten planken liggen de kazen te rijpen in het pakhuis waar een constante temperatuur en luchtvochtigheid bestaat. Dankzij een ruime kaaskelder die dieper in de grond ligt, hoeft er met name in de zomer minder gekoeld te worden.

Door de keten op deze wijze duurzaam te maken en behouden, kunt u, maar ook uw volgende generaties, genieten van een van de lekkerste kazen van Nederland! Weydeland: ambachtelijke bereid, uitzonderlijk fijn van smaak en onovertroffen smedig!

Ook op www.weydeland.nl vindt u informatie over Weydeland.